office@esa-control.com

 

Аналогови и цифрови времерелета и таймери

Аналоговите и цифровите времерелета и таймери са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за комутиране на постояннотокови и променливотокови електрически вериги. С помощта на таймерите и времерелетата се задават определени интервали от време за изпълнение на различни процеси в областта на промишлената автоматизацията.

Аналогово времереле TAS2-30S/12V,   T=(0.5 - 30sec), Us=12V ac/dc, изход-реле (NO+NC) 4A/220V, 86x35x58mm

TAS2-30S / 12V

Аналогово времереле TAS2-30S/12V

Аналоговото времереле TAS2-30S/12V служи за включване и изключване на електрически вериги за определен интервал от време "T" в диапазона от 0.5-30sec, който се задава с помощта на потенциометър. Таймерът се стартира при включване на захранващото напрежение. Може да се стартира и с помощта на външен ключ (датчик). Чрез избор на подходяща комбинация на клавишния превключвател времерелето може да работи и в цикличен режим (като мултивибратор). Таймерът може да се използва и като устройство за скоростен контрол. Аналоговото реле за време е предназначено за монтаж на DIN шина.
Опция: T=(0-3sec); (0-6sec); (1-60sec); (0.05-3min); (0.2-10min)

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Аналогово времереле TAS2-30S/24V,   T=(0.5 - 30sec), Us=24V ac/dc, изход-реле (NO+NC) 4A/220V, 86x35x58mm

TAS2-30S / 24V

Аналогово времереле TAS2-30S/24V

Аналоговото времереле TAS2-30S/24V служи за включване и изключване на електрически вериги за определен интервал от време "T" в диапазона от 0.5-30sec, който се задава с помощта на потенциометър. Таймерът се стартира при включване на захранващото напрежение. Може да се стартира и с помощта на външен ключ (датчик). Чрез избор на подходяща комбинация на клавишния превключвател времерелето може да работи и в цикличен режим (като мултивибратор). Таймерът може да се използва и като устройство за скоростен контрол. Аналоговото реле за време е предназначено за монтаж на DIN шина.
Опция: T=(0-3sec); (0-6sec); (1-60sec); (0.05-3min); (0.2-10min)

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Аналогово времереле TAS2-30S/220V,   T=(0.5 - 30sec), Us=220Vac, изход-реле (NO+NC) 4A/220V, 86x35x58mm

TAS2-30S / 220V

Аналогово времереле TAS2-30S/220V

Аналоговото времереле TAS2-30S/220V служи за включване и изключване на електрически вериги за определен интервал от време "T" в диапазона от 0.5-30sec, който се задава с помощта на потенциометър. Таймерът се стартира при включване на захранващото напрежение. Може да се стартира и с помощта на външен ключ (датчик). Чрез избор на подходяща комбинация на клавишния превключвател времерелето може да работи и в цикличен режим (като мултивибратор). Таймерът може да се използва и като устройство за скоростен контрол. Аналоговото реле за време е предназначено за монтаж на DIN шина.
Опция: T=(0-3sec); (0-6sec); (1-60sec); (0.05-3min); (0.2-10min)

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Цифрово времереле TDE4-3/12÷24V,   T=(0.1sec - 9999min),   Us=12÷24V ac/dc,   изход 4A/220V, 95x49x113mm

TDE4-3 / 12÷24V

Цифрово времереле, цифров таймер TDE4-3/12V

New
XII.2019

Цифровото времереле TDE4-3/12÷24V е микропроцесорно устройство, което служи за включване и изключване на електрически вериги за определен интервал от време "T" в диапазона от 0.1sec до 9999min, който се задава програмно. Таймерът може да бъде стартиран по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на таймера; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към таймера. Времерелето е с енергонезависима памет. Програмно могат да се задават и други параметри определящи начина на работа на таймера. Цифровото реле за време е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 63лв. без ДДС

Цифрово времереле TDE4-3/220V,   T=(0.1sec - 9999min),   Us=220Vac,   изход (NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

TDE4-3 / 220V

Цифрово времереле, цифров таймер TDE4-3/220V

New
XII.2019

Цифровото времереле TDE4-3/220V е микропроцесорно устройство, което служи за включване и изключване на електрически вериги за определен интервал от време "T" в диапазона от 0.1sec до 9999min, който се задава програмно. Таймерът може да бъде стартиран по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на таймера; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към таймера. Времерелето е с енергонезависима памет. Програмно могат да се задават и други параметри определящи начина на работа на таймера. Цифровото реле за време е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 67лв. без ДДС

Цифрово времереле TDE4-3L/12÷24V,   T=(0.1sec - 9999min),   Us=12÷24V ac/dc, изход 4A/220V, 86x70x58mm

TDE4-3L / 12÷24V

Цифрово времереле, цифров таймер TDE4-3L/12V

New
XII.2019

Цифровото времереле TDE4-3L/12÷24V е микропроцесорно устройство, което служи за включване и изключване на електрически вериги за определен интервал от време "T" в диапазона от 0.1sec до 9999min, който се задава програмно. Таймерът може да бъде стартиран по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на таймера; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към таймера. Времерелето е с енергонезависима памет. Програмно могат да се задават и други параметри определящи начина на работа на таймера. Цифровото реле за време е предназначено за монтаж на DIN шина.

Виж още...

Цена: 68лв. без ДДС

Цифрово времереле TDE4-3L/220V,   T=(0.1sec - 9999min),   Us=220Vac, изход (NO+NC) 4A/220V, 86x70x58mm

TDE4-3L / 220V

Цифрово времереле, цифров таймер TDE4-3L/220V

New
XII.2019

Цифровото времереле TDE4-3L/220V е микропроцесорно устройство, което служи за включване и изключване на електрически вериги за определен интервал от време "T" в диапазона от 0.1sec до 9999min, който се задава програмно. Таймерът може да бъде стартиран по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на таймера; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към таймера. Времерелето е с енергонезависима памет. Програмно могат да се задават и други параметри определящи начина на работа на таймера. Цифровото реле за време е предназначено за монтаж на DIN шина.

Виж още...

Цена: 72лв. без ДДС

Циклично времереле TDT4-2/12÷24V,   T=(0.1sec - 9999min),   Us=12÷24V ac/dc,   изход 4A/220V, 95x49x113mm

TDT4-2 / 12÷24V

Циклично времереле, цифров таймер TDT4-2/12V

Цифровото циклично времереле TDT4-2/12÷24V (тактово времереле) е изградено на основата на микропроцесор. Задават се три основни параметъра: "Ton" - времето на включено състояние на изходното реле; "Toff" - времето на изключено състояние на изходното реле; "C" - брой цикли. Таймерът може да бъде стартиран по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на таймера; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към таймера. Времерелето е с енергонезависима памет. Програмно могат да се задават и други параметри определящи начина на работа на таймера. Цикличното реле за време е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 63лв. без ДДС

Циклично времереле TDT4-2/220V,   T=(0.1sec - 9999min),   Us=220Vac,   изход (NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

TDT4-2 / 220V

Циклично времереле, цифров таймер TDT4-2/220V

Цифровото циклично времереле TDT4-2/220V (тактово времереле) е изградено на основата на микропроцесор. Задават се три основни параметъра: "Ton" - времето на включено състояние на изходното реле; "Toff" - времето на изключено състояние на изходното реле; "C" - брой цикли. Таймерът може да бъде стартиран по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на таймера; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към таймера. Времерелето е с енергонезависима памет. Програмно могат да се задават и други параметри определящи начина на работа на таймера. Цикличното реле за време е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 67лв. без ДДС

Циклично времереле TDT4-2L/12÷24V,   T=(0.1sec - 9999min),   Us=12÷24V ac/dc, изход 4A/220V, 86x70x58mm

TDT4-2L / 12÷24V

Циклично времереле, цифров таймер TDT4-2L/12V

Цифровото циклично времереле TDT4-2L/12÷24V (тактово времереле) е изградено на основата на микропроцесор. Задават се три основни параметъра: "Ton" - времето на включено състояние на изходното реле; "Toff" - времето на изключено състояние на изходното реле; "C" - брой цикли. Таймерът може да бъде стартиран по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на таймера; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към таймера. Времерелето е с енергонезависима памет. Програмно могат да се задават и други параметри определящи начина на работа на таймера. Цикличното реле за време е предназначено за монтаж на DIN шина.

Виж още...

Цена: 68лв. без ДДС

Циклично времереле TDT4-2L/220V,   T=(0.1sec - 9999min),   Us=220Vac, изход (NO+NC) 4A/220V, 86x70x58mm

TDT4-2L / 220V

Циклично времереле, цифров таймер TDT4-2L/220V

Цифровото циклично времереле TDT4-2L/220V (тактово времереле) е изградено на основата на микропроцесор. Задават се три основни параметъра: "Ton" - времето на включено състояние на изходното реле; "Toff" - времето на изключено състояние на изходното реле; "C" - брой цикли. Таймерът може да бъде стартиран по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на таймера; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към таймера. Времерелето е с енергонезависима памет. Програмно могат да се задават и други параметри определящи начина на работа на таймера. Цикличното реле за време е предназначено за монтаж на DIN шина.

Виж още...

Цена: 72лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com