office@esa-control.com

 

Шлицови оптични и оптоелектронни датчици и сензори
OVP4-70 за постоянен ток (DC)


Това са шлицов тип оптоелектронни и оптични датчици и сензори OVP4-70, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 3-проводни и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. Между излъчвателя и приемника има въздушна междина. При преминаването на етикети през въздушната междина изходът на датчика се превключва. Оптичните и оптоелектронни шлицови датчици и сензори OVP4-70 имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Шлицови оптични и оптоелектронни датчици и сензори за постоянен ток за броене на етикети OVP4-70.10.FKT, OVP4-70.20.FKTГабаритни размери (mm)

Габаритни размери на шлицов оптичен датчик OVP4-70.10.FKT

Copyright ©  www.esa-control.com