office@esa-control.com

 

Аналогови времерелета и таймери серия TAS2 за монтаж на DIN шина

Аналоговите времерелета и таймери серия TAS2 са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за комутиране на постояннотокови и променливотокови електрически вериги. С помощта на таймерите и времерелетата серия TAS2 се задават определени интервали от време за изпълнение на различни процеси в областта на промишлената автоматизацията.

Аналогово времереле, таймер TAS2 Електрически схеми на свързване на таймер TAS2-30SГабаритни размери (mm)

Корпус и габаритни размери на времереле TAS2-30S

Copyright ©  www.esa-control.com