office@esa-control.com

 

Шлицови оптични и оптоелектронни датчици и сензори
за постоянен ток (DC)


Това са шлицов тип оптоелектронни и оптични датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 3-проводни и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. Между излъчвателя и приемника има въздушна междина. При преминаването на предмет през въздушната междина изходът на датчика се превключва. Оптичните и оптоелектронни шлицови датчици и сензори имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Шлицов оптоелектронен датчик OVM1-18.10.FK   Sn=4mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x60mm

M18
Шлицов оптоелектронен датчик М18, сензор OVM1-18.10.FK

Шлицовият инфрачервен оптоелектронен датчик M18 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в метален цилиндричен корпус M18x60mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Ширината на въздушната междина на оптичния датчик е 4mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на датчика. Изходите на оптичния датчик са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 69лв. без ДДС

Шлицов оптоелектронен датчик OVM1-18.20.FK   Sn=4mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x60mm

M18
Шлицов оптоелектронен датчик М18, сензор OVM1-18.20.FK

Шлицовият инфрачервен оптоелектронен датчик M18 за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в метален цилиндричен корпус M18x60mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Ширината на въздушната междина на оптичния датчик е 4mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на датчика. Изходите на оптичния датчик са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 69лв. без ДДС

Шлицов оптоелектронен датчик OVP4-75.10.FK   Sn=30mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 75x18x52mm

OVP4-75
Шлицов оптоелектронен датчик, сензор OVP4-75.10.FK

Шлицовият инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в метален корпус с размери 75x18x52mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Ширината на въздушната междина на оптичния датчик е 30mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на датчика. Изходите на оптичния датчик са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 75лв. без ДДС

Шлицов оптоелектронен датчик OVP4-75.20.FK   Sn=30mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 75x18x52mm

OVP4-75
Шлицов оптоелектронен датчик, сензор OVP4-75.20.FK

Шлицовият инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в метален корпус с размери 75x18x52mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Ширината на въздушната междина на оптичния датчик е 30mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на датчика. Изходите на оптичния датчик са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 75лв. без ДДС

Шлицов оптоелектронен датчик OVP4-70.10.RKT   Sn=10mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 70x24x35mm

OVP4-70
Шлицов оптоелектронен датчик, сензор OVP4-70.10.RKT

Шлицовият оптоелектронен датчик за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в пластмасов корпус с размери 70x24x35mm. Работи с червена светлина и основно се използва за броене, и позициониране на етикети. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Ширината на въздушната междина на оптичния датчик е 10mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на датчика. Изходите на оптичния датчик са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 75лв. без ДДС

Шлицов оптоелектронен датчик OVP4-70.20.RKT   Sn=10mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 70x24x35mm

OVP4-70
Шлицов оптоелектронен датчик, сензор OVP4-70.20.RKT

Шлицовият оптоелектронен датчик за постоянен ток се състои от излъчвател и приемник разположени в пластмасов корпус с размери 70x24x35mm. Работи с червена светлина и основно се използва за броене, и позициониране на етикети. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Ширината на въздушната междина на оптичния датчик е 10mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на датчика. Изходите на оптичния датчик са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 75лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com