office@esa-control.com

 

2-проводни безконтактни индуктивни датчици за контрол на обороти
за променлив ток (AC)


Това са 2-проводни безконтактни индуктивни датчици и сензори за променлив ток, които се използват за следене на минимално допустимите обороти на валове и минимално допустимата скорост на транспортни ленти, елеватори и други автоматизирани системи. Датчиците регистрират скоростта на преминаване на метални предмети пред активната им част. При скорост по-голяма от зададената изходът на датчиците е включен, а при скорост по-малка от зададената изходът им е изключен. Индуктивните датчици и сензори за контрол на скорост са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.

Индуктивен датчик ISМ1-18.71.U1   Sn=5.0mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор ISМ1-18.71

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик за контрол на обороти М18 за променлив ток с метален корпус M18x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът има два светодиода - единия показва изходното състояние на индуктивния датчик, а другия показва дължината на постъпилите импулси. Датчикът няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка). Пример: ISM1-18.71.U2 или ISM1-18.71.U3

Виж още...

Цена: 70лв. без ДДС

Индуктивен датчик ISP1-18.71.U1   Sn=8.0mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор ISP1-18.71

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за контрол на обороти М18 за променлив ток с платмасов корпус M18x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът има два светодиода - единия показва изходното състояние на индуктивния датчик, а другия показва дължината на постъпилите импулси. Датчикът няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка). Пример: ISP1-18.71.U2 или ISP1-18.71.U3

Виж още...

Цена: 68лв. без ДДС

Индуктивен датчик ISМ1-30.71.U1   Sn=9.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30х61mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик М30, сензор ISМ1-30.71

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик за контрол на обороти М30 за променлив ток с метален корпус M30х61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът има два светодиода - единия показва изходното състояние на индуктивния датчик, а другия показва дължината на постъпилите импулси. Датчикът няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка). Пример: ISM1-30.71.U2 или ISM1-30.71.U3

Виж още...

Цена: 72лв. без ДДС

Индуктивен датчик ISP1-30.71.U1   Sn=14mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30х61mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик М30, сензор ISP1-30.71

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за контрол на обороти М30 за променлив ток с платмасов корпус M30х61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът има два светодиода - единия показва изходното състояние на индуктивния датчик, а другия показва дължината на постъпилите импулси. Датчикът няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка). Пример: ISP1-30.71.U2 или ISP1-30.71.U3

Виж още...

Цена: 70лв. без ДДС

Индуктивен датчик ISP3-60.71.U1   Sn=12.5mm, 2-пров. NO, 90-240VAC, 10-300mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, сензор ISP3-60.71

Неекраниран тип паралелепипеден безконтактен индуктивен датчик за контрол на обороти за променлив ток с платмасов корпус 60x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът има два светодиода - единия показва изходното състояние на индуктивния датчик, а другия показва дължината на постъпилите импулси. Датчикът няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка). Пример: ISP3-60.71.U2 или ISP3-60.71.U3

Виж още...

Цена: 70лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com