office@esa-control.com

 

Безконтактни индуктивни датчици и сензори за постоянен ток (DC)
3-проводни и 4-проводни индуктивни датчици


Това са безконтактни индуктивни датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на трипроводни и четирипроводни постояннотокови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори са влаго и прахо устойчиви. Работят в широк температурен диапазон и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Индуктивен датчик M2-6,5.11   Sn=1.7mm, 3-проводен PNP/NO, 9-36VDC, 250mA, Ø6.5x36mm

Ø6.5
Безконтактен индуктивен датчик 6.5 mm, индуктивен сензор M2-6,5.11

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик 6.5 mm за постоянен ток с метален корпус Ø6.5x36mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 38лв. без ДДС

Индуктивен датчик M2-6,5.12   Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, Ø6.5x36mm

Ø6.5
Безконтактен индуктивен датчик 6.5 mm, индуктивен сензор M2-6,5.12

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик 6.5 mm за постоянен ток с метален корпус Ø6.5x36mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС

Индуктивен датчик M2-6,5.21   Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, Ø6.5x36mm

Ø6.5
Безконтактен индуктивен датчик 6.5 mm, индуктивен сензор M2-6,5.21

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик 6.5 mm за постоянен ток с метален корпус Ø6.5x36mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС

Индуктивен датчик M2-6,5.22   Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, Ø6.5x36mm

Ø6.5
Безконтактен индуктивен датчик 6.5 mm, индуктивен сензор M2-6,5.22

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик 6.5 mm за постоянен ток с метален корпус Ø6.5x36mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-08.11.S   Sn=1.7mm, 3-проводен PNP/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

M8 /къс/
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор M1-08.11.S

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 за постоянен ток с метален корпус M8x30mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 38лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-08.12.S   Sn=1.7mm, 3-проводен PNP/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

M8 /къс/
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор M1-08.12.S

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 за постоянен ток с метален корпус M8x30mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 38лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-08.21.S   Sn=1.7mm, 3-проводен NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

M8 /къс/
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор M1-08.21.S

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 за постоянен ток с метален корпус M8x30mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 38лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-08.22.S   Sn=1.7mm, 3-проводен NPN/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

M8 /къс/
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор M1-08.22.S

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 за постоянен ток с метален корпус M8x30mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 38лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-08.11.S   Sn=2.5mm, 3-проводен PNP/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

M8 /къс/
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор P1-08.11.S

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 за постоянен ток с пластмасов корпус M8x30mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 36лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-08.12.S   Sn=2.5mm, 3-проводен PNP/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

M8 /къс/
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор P1-08.12.S

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 за постоянен ток с пластмасов корпус M8x30mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 36лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-08.21.S   Sn=2.5mm, 3-проводен NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

M8 /къс/
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор P1-08.21.S

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 за постоянен ток с пластмасов корпус M8x30mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 36лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-08.22.S   Sn=2.5mm, 3-проводен NPN/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

M8 /къс/
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор P1-08.22.S

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 за постоянен ток с пластмасов корпус M8x30mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 36лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-08.11.K   Sn=1.7mm, 3-проводен PNP/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x40mm

M8
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор M1-08.11.K
NEW

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 за постоянен ток с метален корпус M8x40mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Датчикът е защитен от неправилно включване, претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-08.12.K   Sn=1.7mm, 3-проводен PNP/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x40mm

M8
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор M1-08.12.K
NEW

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 за постоянен ток с метален корпус M8x40mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Датчикът е защитен от неправилно включване, претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-08.21.K   Sn=1.7mm, 3-проводен NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x40mm

M8
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор M1-08.21.K
NEW

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 за постоянен ток с метален корпус M8x40mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Датчикът е защитен от неправилно включване, претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-08.22.K   Sn=1.7mm, 3-проводен NPN/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x40mm

M8
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор M1-08.22.K
NEW

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 за постоянен ток с метален корпус M8x40mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Датчикът е защитен от неправилно включване, претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-08.11.K   Sn=2.5mm, 3-проводен PNP/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x40mm

M8
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор P1-08.11.K
NEW

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 за постоянен ток с пластмасов корпус M8x40mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Датчикът е защитен от неправилно включване, претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-08.12.K   Sn=2.5mm, 3-проводен PNP/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x40mm

M8
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор P1-08.12.K
NEW

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 за постоянен ток с пластмасов корпус M8x40mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Датчикът е защитен от неправилно включване, претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-08.21.K   Sn=2.5mm, 3-проводен NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x40mm

M8
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор P1-08.21.K
NEW

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 за постоянен ток с пластмасов корпус M8x40mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Датчикът е защитен от неправилно включване, претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-08.22.K   Sn=2.5mm, 3-проводен NPN/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x40mm

M8
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор P1-08.22.K
NEW

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 за постоянен ток с пластмасов корпус M8x40mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Датчикът е защитен от неправилно включване, претоварване по ток и късо съединение.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-12.10.K   Sn=3.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор M1-12.10.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с метален корпус M12x45mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-12.11.K   Sn=3.5mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор M1-12.11.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с метален корпус M12x45mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-12.12.K   Sn=3.5mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор M1-12.12.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с метален корпус M12x45mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-12.20.K   Sn=3.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор M1-12.20.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с метален корпус M12x45mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-12.21.K   Sn=3.5mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор M1-12.21.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с метален корпус M12x45mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-12.22.K   Sn=3.5mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор M1-12.22.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с метален корпус M12x45mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-12.10.K   Sn=5.0mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор P1-12.10.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-12.11.K   Sn=5.0mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор P1-12.11.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-12.12.K   Sn=5.0mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор P1-12.12.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-12.20.K   Sn=5.0mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор P1-12.20.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-12.21.K   Sn=5.0mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор P1-12.21.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-12.22.K   Sn=5.0mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор P1-12.22.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-14.10.K   Sn=3.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

M14
Безконтактен индуктивен датчик M14, индуктивен сензор M1-14.10.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M14 за постоянен ток с метален корпус M14x47mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-14.11.K   Sn=3.5mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

M14
Безконтактен индуктивен датчик M14, индуктивен сензор M1-14.11.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M14 за постоянен ток с метален корпус M14x47mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-14.12.K   Sn=3.5mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

M14
Безконтактен индуктивен датчик M14, индуктивен сензор M1-14.12.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M14 за постоянен ток с метален корпус M14x47mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-14.20.K   Sn=3.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

M14
Безконтактен индуктивен датчик M14, индуктивен сензор M1-14.20.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M14 за постоянен ток с метален корпус M14x47mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-14.21.K   Sn=3.5mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

M14
Безконтактен индуктивен датчик M14, индуктивен сензор M1-14.21.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M14 за постоянен ток с метален корпус M14x47mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-14.22.K   Sn=3.5mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

M14
Безконтактен индуктивен датчик M14, индуктивен сензор M1-14.22.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M14 за постоянен ток с метален корпус M14x47mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-14.10.K   Sn=5.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

M14
Безконтактен индуктивен датчик M14, индуктивен сензор P1-14.10.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M14 за постоянен ток с пластмасов корпус M14x47mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-14.11.K   Sn=5.5mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

M14
Безконтактен индуктивен датчик M14, индуктивен сензор P1-14.11.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M14 за постоянен ток с пластмасов корпус M14x47mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-14.12.K   Sn=5.5mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

M14
Безконтактен индуктивен датчик M14, индуктивен сензор P1-14.12.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M14 за постоянен ток с пластмасов корпус M14x47mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-14.20.K   Sn=5.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

M14
Безконтактен индуктивен датчик M14, индуктивен сензор P1-14.20.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M14 за постоянен ток с пластмасов корпус M14x47mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-14.21.K   Sn=5.5mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

M14
Безконтактен индуктивен датчик M14, индуктивен сензор P1-14.21.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M14 за постоянен ток с пластмасов корпус M14x47mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-14.22.K   Sn=5.5mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

M14
Безконтактен индуктивен датчик M14, индуктивен сензор P1-14.22.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M14 за постоянен ток с пластмасов корпус M14x47mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-18.10.K   Sn=5.0mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор M1-18.10.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-18.11.K   Sn=5.0mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор M1-18.11.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-18.12.K   Sn=5.0mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор M1-18.12.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-18.20.K   Sn=5.0mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор M1-18.20.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-18.21.K   Sn=5.0mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор M1-18.21.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-18.22.K   Sn=5.0mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор M1-18.22.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-18.10.K   Sn=8.0mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор P1-18.10.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-18.11.K   Sn=8.0mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор P1-18.11.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-18.12.K   Sn=8.0mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор P1-18.12.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-18.20.K   Sn=8.0mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор P1-18.20.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-18.21.K   Sn=8.0mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор P1-18.21.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-18.22.K   Sn=8.0mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор P1-18.22.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-22.10.K   Sn=6.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

M22
Безконтактен индуктивен датчик M22, индуктивен сензор M1-22.10.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M22 за постоянен ток с метален корпус M22x51mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-22.11.K   Sn=6.5mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

M22
Безконтактен индуктивен датчик M22, индуктивен сензор M1-22.11.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M22 за постоянен ток с метален корпус M22x51mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-22.12.K   Sn=6.5mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

M22
Безконтактен индуктивен датчик M22, индуктивен сензор M1-22.12.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M22 за постоянен ток с метален корпус M22x51mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-22.20.K   Sn=6.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

M22
Безконтактен индуктивен датчик M22, индуктивен сензор M1-22.20.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M22 за постоянен ток с метален корпус M22x51mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-22.21.K   Sn=6.5mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

M22
Безконтактен индуктивен датчик M22, индуктивен сензор M1-22.21.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M22 за постоянен ток с метален корпус M22x51mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-22.22.K   Sn=6.5mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

M22
Безконтактен индуктивен датчик M22, индуктивен сензор M1-22.22.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M22 за постоянен ток с метален корпус M22x51mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-22.10.K   Sn=10mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

M22
Безконтактен индуктивен датчик M22, индуктивен сензор P1-22.10.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M22 за постоянен ток с пластмасов корпус M22x51mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-22.11.K   Sn=10mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

M22
Безконтактен индуктивен датчик M22, индуктивен сензор P1-22.11.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M22 за постоянен ток с пластмасов корпус M22x51mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-22.12.K   Sn=10mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

M22
Безконтактен индуктивен датчик M22, индуктивен сензор P1-22.12.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M22 за постоянен ток с пластмасов корпус M22x51mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-22.20.K   Sn=10mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

M22
Безконтактен индуктивен датчик M22, индуктивен сензор P1-22.20.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M22 за постоянен ток с пластмасов корпус M22x51mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-22.21.K   Sn=10mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

M22
Безконтактен индуктивен датчик M22, индуктивен сензор P1-22.21.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M22 за постоянен ток с пластмасов корпус M22x51mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-22.22.K   Sn=10mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

M22
Безконтактен индуктивен датчик M22, индуктивен сензор P1-22.22.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M22 за постоянен ток с пластмасов корпус M22x51mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-30.10.K   Sn=9.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор M1-30.10.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-30.11.K   Sn=9.5mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор M1-30.11.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-30.12.K   Sn=9.5mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор M1-30.12.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-30.20.K   Sn=9.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор M1-30.20.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-30.21.K   Sn=9.5mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор M1-30.21.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-30.22.K   Sn=9.5mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор M1-30.22.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-30.10.K   Sn=14mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор P1-30.10.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-30.11.K   Sn=14mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор P1-30.11.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-30.12.K   Sn=14mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор P1-30.12.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-30.20.K   Sn=14mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор P1-30.20.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-30.21.K   Sn=14mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор P1-30.21.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-30.22.K   Sn=14mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор P1-30.22.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-40.10.K   Sn=14mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, индуктивен сензор M1-40.10.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 48лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-40.11.K   Sn=14mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, индуктивен сензор M1-40.11.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 48лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-40.12.K   Sn=14mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, индуктивен сензор M1-40.12.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 48лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-40.20.K   Sn=14mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, индуктивен сензор M1-40.20.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 48лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-40.21.K   Sn=14mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, индуктивен сензор M1-40.21.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 48лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-40.22.K   Sn=14mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, индуктивен сензор M1-40.22.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 48лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-40.10.K   Sn=24mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, индуктивен сензор P1-40.10.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-40.11.K   Sn=24mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, индуктивен сензор P1-40.11.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-40.12.K   Sn=24mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, индуктивен сензор P1-40.12.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-40.20.K   Sn=24mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, индуктивен сензор P1-40.20.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-40.21.K   Sn=24mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, индуктивен сензор P1-40.21.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-40.22.K   Sn=24mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, индуктивен сензор P1-40.22.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик P3-60.10.K   Sn=12.5mm, 4-пров. PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор P3-60.10.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик P3-60.11.K   Sn=12.5mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор P3-60.11.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик P3-60.12.K   Sn=12.5mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор P3-60.12.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик P3-60.20.K   Sn=12.5mm, 4-пров. NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор P3-60.20.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик P3-60.21.K   Sn=12.5mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор P3-60.21.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик P3-60.22.K   Sn=12.5mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор P3-60.22.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик P4-70.10.K   Sn=10mm, 4-пров. PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 70x35x24mm

P4-70
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор P4-70.10.K

Шлицов тип неекраниран безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 70x35x24mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Работната ширина на процепа на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 64лв. без ДДС

Индуктивен датчик P4-70.11.K   Sn=10mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, 70x35x24mm

P4-70
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор P4-70.11.K

Шлицов тип неекраниран безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 70x35x24mmmm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Работната ширина на процепа на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 64лв. без ДДС

Индуктивен датчик P4-70.12.K   Sn=10mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, 70x35x24mm

P4-70
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор P4-70.12.K

Шлицов тип неекраниран безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 70x35x24mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Работната ширина на процепа на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 64лв. без ДДС

Индуктивен датчик P4-70.20.K   Sn=10mm, 4-пров. NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 70x35x24mm

P4-70
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор P4-70.20.K

Шлицов тип неекраниран безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 70x35x24mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Работната ширина на процепа на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 64лв. без ДДС

Индуктивен датчик P4-70.21.K   Sn=10mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, 70x35x24mm

P4-70
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор P4-70.21.K

Шлицов тип неекраниран безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 70x35x24mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Работната ширина на процепа на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 64лв. без ДДС

Индуктивен датчик P4-70.22.K   Sn=10mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, 70x35x24mm

P4-70
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор P4-70.22.K

Шлицов тип неекраниран безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 70x35x24mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Работната ширина на процепа на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 64лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com